دارت یک زبان برنامه نویسی شی گرا از خانواده سی است.که،در سال 2013 توسط گوگل معرفی شد،تا مشکلات جاوا اسکریپت را پوشش دهد.در ابتدا گوگل قصد داشت،تا زبان دارت را به عنوان جایگزین زبان جاوا اسکریپت قرار دهد،اما موفق نشد و زبان دارت به معروفیت زیادی نرسید.تا اینکه گوگل...