کاتلین چیست؟ کاتلین نام زبان برنامه نویسی بسیار دوست داشتنی است که شرکت جت برینز از سال 2011 شروع به توسعه این زبان برنامه نویسی کرد.تا سال 2017 کمتر کسی نام زبان برنامه نویسی کاتلین را شنیده بود،اما در مراسم گوگل IO17 شرکت گوگل زبان برنامه نویسی کاتلین را...